WSTĘP

Stronnictwo Narodowe

2010-05-11 21:29
    Stronnictwo Narodowe  nawiązuje do 100-letniej tradycji zorganizowanego ruchu narodowego, stworzonego przez m.in. Ligę Narodową, Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, Związek Ludowo-Narodowy, Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne i Stronnictwo Narodowe,...

PREZES STRONNICTWA NARODOWEGO LUDWIK WASIAK

Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana jest partią polityczną zarejestrowaną

13 kwietnia 2005 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod numerem: sygn. akt VII

NS REJ EWP 215 założoną z inicjatywy srodowisk w Kraju i Polonii Zagranicznej.