Stronnictwo Narodowe

2010-05-11 21:29

 

 


Stronnictwo Narodowe  nawiązuje do
100-letniej tradycji zorganizowanego ruchu narodowego, stworzonego przez m.in.
Ligę Narodową, Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, Związek Ludowo-Narodowy,
Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne i Stronnictwo Narodowe, nieprzerwanie działające od utraty niepodległości
w 1939 roku w kraju i na emigracji.