Witaj na naszej stronie

 Wielka Polska Narodowa  w naszej wizji to ustrój przypominający codziennie każdemu Polakowi o nadrzędności interesów 

ogólno - narodowych nad prywatnymi. Przeciwnicy nazywają Nas Nacjonalistami, czynią to przez płytkość, bo Nas nie rozumieją.

Nacjonalizm może być dobry i zły.Wartość zaś ustroju hierarchicznego Państwa zależy od tego, czy potrafi połączyć organizację

mas Narodu z życiem organizmu Narodowego.My chcemy i będziemy w Stronnictwie Narodowym nosić mundury.

Lecz powiem więcej: my chcemy przede wszystkim Polaków umundurować duchowo.Nie po to, by zgnębić indywidualność

jednostki, lecz po to, by dać Polakowi zdrowe warunki rozwoju, by powstał jednolity w Narodzie Polskim pion moralno polityczny.

 

     

na zebraniu  Zarz.Głównego S.N

dn.13.04.2010r.

   

Prezes

Stronnictwa Narodowego

Ludwik Wasiak 

.